برخی مشتریان شرکت رایان گستر عصر آرتا

برخی مشتریان شرکت رایان گستر عصر آرتا

وزارت نیرو

وزارت اقتصاد و دارایی

وزارت علوم و تحقیقات

وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات شهرداری تهران

سازمان تامین اجتماعی

سازمان فرابورس

سازمان انرژی اتمی

سازمان امور اراضی

سازمان بهزیستی کشور

سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

بیمه معلم 

رایانه خدمات امید

پژوهشگاه هواشناسی

فراورده های تزریقی دارویی

هواپیمایی کشور

شهر فرودگاهی امام خمینی

ملی و پخش فرآورده های نفتی چابهار

نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

دانشگاه پیام نور

دخانیات ایران

بهره برداری مترو تهران 

استانداری تهران

گسترش فناوری های نوین کشاورز

پردازان اطلاعات مالی نوآوران امین

بیمه دانا