Tape

در اوایل، tape مغناطیسی به عنوان یک دستگاه ذخیره سازی اصلی استفاده می شد.

تجهیزات پشتیبان گیری TAPE

 

اهمیت Tape  در بررسی امنیت و در دسترس بودن اطلاعات می توان یافت. پایداری و در دسترس پذیری اطلاعات همواره یکی از مهمترین چالش های سازمان ها به شمار می رود. در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات عوامل متعددی سازمان ها ،بانک ها و مراکز دیگری که اطلاعات و داده ها جزئی از دارایی هایشان به حساب می رود را با مخاطرات جدی مواجه می نماید. مخاطرات به وجود آمده به چندین دسته می تواند تقسیم گردد:

۱-بلایای طبیعی نظیر طوفان،سیل،آتش سوزی ،صاعقه

۲-عوامل انسانی شامل خطاهایی که از جانب کاربران انجام می گردد.

۳-معضلات سخت افزاری که قاعدتا غیر قابل پیش بینی می باشد.

۴-عوامل بوجود آمده بر روی سیستم ها در سطح نرم افزار همانند ویروس ،تروجان،باج افزارو…

تمامی موارد بیان گردیده می تواند از مهم ترین عوامل به جهت مخاطرات صورت گرفته در برابر موجودیت داده ها و اطلاعات سازمان باشد.

آمارها حاکی از آن است که از دست رفتن داده ها و اطلاعات به این صورت می باشد که ۴۴% به دلیل نقص در عملکرد سخت افزار و ایراداتی که در سخت افزار تجهیزات رخ می دهد باعث از دست رفتن اطلاعات و داده ها می گردد ،از دلایل دیگر این است که ۳۲% به علت عوامل انسانی می باشد که در دو حالت امکان پذیر است (سهوا،عمدا) می تواند تاثیرگذار باشد،۱۴% به علت آسیب های نرم افزاری روی می دهد و ۷% از دست رفتن اطلاعات به سبب وجود ویروس ها،تروجان های رایانه ای و در آخر هم ۳% به دلیل بلایای طبیعی صورت می پذیرد. حال با توجه به چاش های موجود نیاز بر استفاده از راهکارهایی می باشد که بتوان مو جودیت و در دسترس پذیری اطلاعات و داده ها حفظ گردد و نیاز به پشتیبان گیری از اطلاعات می باشد.

ازمهمترین دلایل استفاده از Tape Drive ، ذخیره سازی اطلاعات و گرفتن Backup از اطلاعات و داده ها و ذخیره نمودن دیتا و اطلاعات در محلی کاملا مجزا از سرور می باشد،تا در موافعی که بعضا مشاهده گردیده است سرور به دلایل فراوانی از دسترس خارج می گردد امکان دسترسی به اطلاعات همواره وجود داشته باشد.

 

 

ازآنجایی که هر سرور به علت موارد متعددی امکان این را دارد به علت نقص در سخت افزار یا آسیب های نرم افزاری قادر به ارائه سرویس نباشد لذا می بایست مدیران و مسئولین شبکه براساس سیاست های سازمان و بر طبق زمان بندی مشخص از اطلاعات و داده های سازمان بک آپ لازم را تهیه نمایند و پشتیبان گیری و ذخیره سازی اطلاعات انجام شود.

 

 

از تجهیزات پشتیبان گیری شرکت HPE می توان تجهیزات ذیل را استفاده نمود.

 

 

tape های اچ پی

 

 

 

اگر بخواهیم TAPE های بالا را مقایسه نماییم به صورت ذیل می توان اختلاف ها را بررسی نمود:

مقایسه tape های hpe

 

اگر بخواهیم دسته بندی محصولات را مشاهده نماییم به صورت ذیل خواهد بود:

 

دسته بندی Tape های HPE

شرکت س

دسته بندی این محصول: محصولات

تگ جستجو: